Treningens innhold

Treningens innhold

image

En typisk trening innledes med grundig oppvarming av hele kroppen, eventuelt med ekstra fokus på de områdene som skal brukes mest i løpet av treningen. Denne delen av treningen kan bestå av bevegelighetstrening, styrketrening eller rolig teknisk trening – ofte en kombinasjon av disse. Hoveddelen av treningen går med til innlæring av eller øving på tekniske ferdigheter innen en av de følgende kategoriene:

Grunnteknikk:
Trening på grunnleggende stillinger og teknikk som slag, blokkeringer og spark i luften, med partner eller på “sparkeputer”.

Mønstertrening: Trening på mønster, eller forutbestemte tekniske serier. Dette kan ses på som ett teknisk oppslagsverk hvor grunnteknikk er satt sammen i en bestemt rekkefølge for å trene teknikk, vendinger, balanse, kroppskontroll, pusteteknikk etc.

Step-sparring:
Partnerøvelser hvor man bytter på å utføre offensive og defensive teknikker mot hverandre i kontrollerte former for å øve reaksjonsevne, teknisk nøyaktighet, praktisk anvendelse av teknikk og mental kontroll.

Frisparring:
Trening på “fri” konkurransekamp. Treningen kan være i form av teknikktrening på puter,
partnerdriller, eller frisparring med beskyttelsesutstyr, begrenset teknikkutvalg og kontakt. ITF sparring følger såkalte “touch” regler som vil si at man ikke kan slå eller sparke med full kraft.

Hosin Sul (Selvforsvar):
Praktisk øving på å beskytte seg mot forskjellige typer fysiske angrep og overfall. Treningen gjennomføres i trygge former tilpasset utøvernes ferdighets og modningsnivå. Barn lærer ikke de farligste teknikkene og deres trening legger stor vekt på kommunikasjon og ikkevoldelige strategier.

De fleste treninger vil avsluttes med en eller annen form for styrke, kondisjon eller bevegelighetstrening. Denne treningen kan variere fra en lett “gjennomkjøring” av hele kroppen til en intens økt for å flytte egne fysiske og mentale grenser, eller fungere som behagelig avspennende og aktiv meditasjon. Noen ganger vil også instruktøren sette av ett par minutter til stille refleksjon over et tema eller visualiseringstrening kombinert med rolige pusteøvelser. Målet med den fysiske treningen er å gjøre kroppen bedre i stand til å utføre Taekwon-Do teknikk samtidig som man holder kroppen sunn og funksjonell. Mange føler dessuten at de tar kontroll over sitt eget liv ved å stille krav til seg selv og merke at fysikken endrer seg til det bedre.
image

image

image

image

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: