Hva er Taekwon-Do?

Taekwon-Do er en koreansk selvforsvarskunst som de siste tiårene har etablert seg som en av verdens mest utbredte treningsformer.

Direkte oversatt fra koreansk blir Taekwon-Do betegnet som “Kunsten i hånd og fotkamp”

  • TAE – Hoppe, sparke eller knuse med foten
  • KWON – Knyttneve, slag eller å knuse med hånd
  • DO – Livsstil eller levesett

Taekwon-Do ble opprinnelig utviklet som spesialtrening for soldater i Korea etter andre verdenskrig. Treningen hensikt var å gjøre soldatens fysisk og mentalt robuste og handlekraftige. Etter at soldater særlig fra USA under og etter Koreakrigen hadde fått opplæring i teknikkene og treningsmetodene tok de med seg kunnskapen når de dro hjem til sine militærforlegninger og lokalsamfunn i statene. Den Koreanske staten bidro også med å utdanne og sende ut kvalifiserte instruktører til en rekke land.

image

I dag trenes Taekwon-Do av voksne og barn, kvinner og menn, over hele verden som trim, selvforsvar, rekreasjon, konkurranseidrett eller personlig utvikling. Alle trener med utgangspunkt i egne forutsetninger og målsetninger. Samtidig som treningen i dag har et annet fokus og et langt mer inkluderende preg en for 50 år siden står fortsatt tradisjonelle verdier som høflighet, ærlighet, og respekt høyt både i og utenfor Dojangen.

Med røtter fra så vidt forskjellige kilder som tusenårig buddhistisk ikkevoldsfilosofi og militær nærkamptrening tilbyr Taekwon-Do en helhetlig, balansert og fasinerende metode for utvikling av fysikk, karakterstyrke og ferdigheter.

image

FILOSOFI

Filosofi høres kanskje litt kjedelig eller komplisert ut?

I Taekwon-Do handler filosofi ganske enkelt om at det finnes forskjellige måter å se på på verden og oppføre seg i den på. Disse forskjellige måtene fører med seg forskjellige resultat. Hvordan vi tenker og handler påvirker altså hvordan vi og andre har det. Bevistgjøring rundt dette, samtidig som den fysiske treningen styrker grunnleggende egenskaper som mot, selvtillit, handlekraft og ansvarsfølelse, utgjør grunnfjellet i det mentale og karakterutviklende aspektet av Taekwon-Do trening.

Innledningsvis legges det vekt på både faste regler og generelle oppfordringer om å unngå vold, være høflig og utvise ærlighet. Samtidig oppfordres elevene til å yte mest mulig på trening for å flytte egne grenser og bli klar over egne evner og ferdigheter. På denne måten føres elevene inn i en kultur med utfordringer, fornuftige arbeidsvaner, mestring og fellesskap. Utøvernes følelse av velvære, trygghet og mestring er det som ligger til grunn for den trygge og rolige framtoningen ofte forbundet med høyt graderte og erfarne utøvere av Taekwon-Do og andre tradisjonelle kampkunster.

Ved å utvikle sin selvtillit og sitt selvbilde får mennesker dessuten mindre behov for å markere seg selv fordi de vet at deres verdi som individ er ubestridelig selv i ubehagelige situasjoner. Dette omtales ofte noe forenklet som “å lære å slåss for å slippe å slåss”. Forenklet siden Taekwon-Do ikke handler om slåssing men likevel relevant siden det er den indre og ytre styrken til utøveren som gir trygghet og gjør at man ikke bruker denne styrken unødig.

Grunnleggende ideal for Taekwon-Do utøvere:

1. Ved å utvikle ett solid sinn og en sterk kropp skal vi utvikle selvtillit til å stå på rettferdighetens side til en hver tid.

2. Vi skal forenes i ett felles broderskap uten hensyn til religiøse, nasjonale eller ideologiske forskjeller.

3. Vi skal dedikere oss til å bygge et fredelig menneskelig samfunn hvor rettferdighet, tillit og medmenneskelighet rår.

ELEVENES ED (som leses opp av alle ITF elever før hver trening)

1. Jeg skal følge grunnprinsippene i Taekwon-Do.

2. Jeg skal respektere instruktøren og seniorelevene.

3. Jeg skal aldri missbruke Taekwon-Do.

4. Jeg skal bli en forkjemper for frihet og rettferdighet.

5. Jeg skal bygge en fredeligere verden.

GRUNNPRINSIPPENE I TAEKWON-DO

1. Høflighet.

2. Ærlighet.

3. Iherdighet.

4. Selvkontroll.

5. Ukuelig vilje.

Dyder alle Taekwon-Do utøvere bør søke å tilegne seg:

– Medmenneskelighet

– Rettferdighet

– Verdighet

– Visdom/fornuft

– Tillit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: