Vi tar inn nye medlemmer i september.

Følg med på Hadsel Taekwon-Do klubb sin facebookside for å få siste nytt om oppstart etterhvert som alt blir klart. Du kan også sende oss en henvendelse på hadsel@taekwondo.no om du har spørsmål.

Vi håper vi ses på trening 🙂

Vi minner om årsmøte:

Sted: Hadsel Dojang

Dato og tidspunkt: 12. Mars KL. 19.15
(Fritrening etter møtet).

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) Styremedlemmer og varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Hadsel Taekwon-Do klubb

Årsmøtet avholdes den 12. mars i Hadsel Dojang på Stokmarknes.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26 februar på epost: hadsel@taekwondo.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Sesongavslutning, juleferie og oppstart! 


10.30-12.00 for gult belte OG opp. 

Gradering er kun for elever som har gjennomført og bestått prøvegradering etter anbefaling fra klasseinstruktør. Skjema må leveres utfylt sammen med betaling på kr 350,- 

Etter klubbmesterskapet tar vi en velfortjent juleferie 🙂

Ordinære treninger starter opp fra og med mandag 8. Januar! 

De som ønsker å delta på Team Hadsel og konkurrere på større mesterskap utenfor Vesterålen starter med samling 6. Januar.

Husk også lavterskelmesterskapet Vesterålen Cup på Stokmarknes 14. Januar. Dette mesterskapet er åpent for alle uavhengig av alder, grad eller erfaring 🙂

Aktivitetskalender 

2017

November

24-26: Internasjonalt seminar – Sortland

Desember

9: Gradering

2018

Når det gjelder Team Hadsel Taekwon-Do så vil oppstart av ny sesong legges til samlingen 20. januar.

Januar

6: Team Hadsel samling – Stokmarknes

14: Vesterålen cup – Stokmarknes

 

Februar

16: Hosin Sul, Modul 1 (komprimert)

17-18: Hosin Sul, Modul 2

Ikke fastsatt : Nunchaku kurs

Mars

3-4: Trener 1, del 1 – Stokmarknes (NKF)

10: Team Hadsel samling – Stokmarknes

17-18: Seminar og gradering, Stokmarknes.

April

14: ETS Open – Evenskjær

??: Regionsmesterskapet – Bardu

Mai

26. Krysstrening (kniv & slagvåpen)

Juni

2: Gradering – Stokmarknes (uten seminar)

27: Nasjonal sommerleir – Sortland (til 1. Juli)

Juli/august

Fast ukedag: Fritrening

September

3-6: Nybegynneropptak

8: Team Hadsel samling

28-30: Camp Vesterålen – Hadsel

Oktober

19-21: Nordnorsk mesterskap  – Alta

Dato og sted for NM/LM er uvisst. Det er aktuelt å slå ITF NM (i alle fall seniordelen) sammen med en rekke andre idretter til et eneste stort arrangement men dette er det ikke tatt en avgjørelse på ennå.
Seminar og gradering i desember blir arrangert av Sortland Taekwon-Do klubb. Det samme gjelder  Vesterålen Cup før NNM. Datoer på dette kommer så snart de foreligger 🙂

Støtte til satsing

Hadsel Taekwon-Do klubb takker Skretting og Skrettingfondet for at de støtter våre konkurranseutøveres satsing denne høsten. Midlene er øremerket de yngste deltakerne på Team Hadsel men kommer hele teamet og klubben til gode. 

Konkurranseutøverne våre er store forbilder og instruktører for de yngre medlemmene våre og vi setter stor pris på at de får denne ekstra oppmuntringen med på veien 🙂

Førstehjelpskurs 

Vi har vært så heldige å få Anders Samuelsen til å gjennomføre grunnleggende kurs i førstehjelp for alle våre medlemmer. Han er en dyktig og kunnskapsrik kursholder med masse kompetanse på området.

Vi kommer tilbake med nærmere info om datoer!

Ordinære treninger går ut disse dagene.

Nybegynneropptak for barn og ungdom 2017

Hadsel Taekwon-Do klubb tar inn nye medlemmer i september. Bli med på allsidig og variert fysisk aktivitet uansett form og treningsbakgrunn i et inkluderende og støttende miljø.

For ytterligere informasjon: hadsel@taekwondo.no